Leer klaverjassen - Intro

Hoe leer ik klaverjassen?

Hoi, leuk dat je wilt leren klaverjassen! Via deze handige tutorial met eenvoudige oefeningen, leer je stap voor stap klaverjassen.

Hoe werkt klaverjassen?

Klaverjassen speel je met twee teams van twee spelers. Het doel van het spel is om als team zoveel mogelijk punten te halen. Het team met de meeste punten, wint!

Lees de spelregels

De plek van elk van de vier spelers wordt vaak aangegeven met de vier windstreken; noord, oost, zuid en west. Noord en zuid zijn samen een team en zitten tegenover elkaar, oost en west zijn ook een team.

Acht kaarten per persoon

Aan het begin van het spel, krijgt iedere speler acht kaarten. De spelers zien alleen hun eigen kaarten en niet die van de anderen. In totaal zijn er 8x4 = 32 kaarten. Elke speler krijgt een willekeurige kaart van 7 t/m aas, van schoppen, klavers, harten en ruiten.

Voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeeld aan het begin van het spel, je zit op Zuid.

Volgorde van het spel

Online Klaverjassen speel speel je in drie stappen (de stap daarvoor is het schudden en delen die de server voor je doet):

 1. Troef bepalen.
 2. In acht rondes de kaarten uitspelen.
 3. Punten tellen.

Vaak doe je dit in een boompje of ronde 16x (of 16 potjes, 16 geefjes). Na deze 16 potjes weet je de uiteindelijke winnar. Veel mensen spelen 3 of 5 boompjes om de uiteindelijke winnaar van de avond te bepalen.

Stap 1: troef bepalen

De persoon links van degene die heeft geschut (dus met de klok mee), mag als eerste aangeven of die gaat of past. Als hij/zij gaat, dan verwacht hij/zij dus (samen met zijn maat) minstens de helft van de punten te halen (zie puntentelling). Uiteraard mag het team niet overleggen én ook niet seinen (gebaren, nee schudden, ja knikken, naar buiten kijken om 'ruiten' aan te geven, naar het hart wijzen om 'harten' te seinen. Met z'n voeten te schoppen, etc.) Als iedereen 'past', dan moet degene die links van de deler zit verplicht kiezen met welke troef hij/zij speelt.

Daarmee is de troefkleur bepaald voor deze ronde.

In acht slagen de kaarten uitspelen.

De persoon links van degene die heeft geschut (dus met de klok mee), moet de 1e kaart neerleggen. Afhankelijk van de regels die hieronder worden uitgelegd, leggen alle spelers een kaart. Daardoor liggen er 4 kaarten op tafel. Degene met de hoogste kaart, wint de slag en moet in de volgende slag weer als 1e een kaart neerleggen.

Laten we dat 'hoogste kaart' maar als eerste gaan oefenen... Daarna oefenen we wel met welke kaarten gelegd mogen worden. Eerst even beter uitleggen wat nu de hoogste kaart is...

Volgorde

Om te weten welke kaart de hoogste is, geldt - voor de niet troef-kleuren - de volgorde vanaf aas terug naar zeven. Alleen komt na de aas eerst de 10 voordat de heer, de vrouw en de boer aan de beurt zijn. Een andere uitzondering is de troefkleur, dat wordt verderop uitgelegd. Daarmee wordt dit de volgorde (de volgorde van troef wordt later uitgelegd, maar dan heb je vast het rijtje gezien):

Troef kleurOverige kleuren
VolgordeKaartPuntenKaartPunten
1Boer 20Aas 11
2Negen14Tien 10
3Aas 11Heer 4
4Tien 10Vrouw3
5Heer 4Boer 2
6Vrouw3Negen 0
7Acht 0Acht 0
8Zeven0Acht 0
 • Aas
 • Tien
 • Heer
 • Vrouw
 • Boer
 • Negen
 • Acht
 • Zeven

Laten we dat maar even gauw oefenen ...


Tekst komt hier