Leer klaverjassen - Leggen - uitleg

Kaarten worden met de klok mee gelegd. Degene die de vorige slag de hoogste kaart heeft, moet als eerste een kaart neerleggen. Deze 1e kaart is de 'gevraagde kleur'. Volgende spelers moeten - als ze deze kleur hebben - ook deze kleur neerleggen (volgen). Als ze hem niet hebben, dan moeten ze introeven. Als dat ook niet kan, dan een kaart van een andere kleur.

Daarmee zijn een paar stappen waarmee je kunt bepalen welke kaart je mag leggen. We gaan zo deze stappen oefenen.

Stappen

Regel 1: eerste kaart bepalen

De 1e speler mag elke kaart uit zijn/haar hand spelen. Uiteraard is vaak de ene kaart beter dan de andere kaart, afhankelijk van de strategie. Maar volgens de regels van het klaverjassen mag je natuurlijk beginnen met elke willekeurige kaart.

Regel 2: Gevraagde kleur volgen

De volgende speler moet de gevraagde kleur (ruiten, schoppen, klavers of harten) volgen. Dus als hij/zij deze kleur heeft, dan moet die ook gelegd worden

Voorbeeld: De 1e speler legt een harten neer, de volgende speler heeft meerdere harten-kaarten. Hij/zij moet een van de harten kaarten spelen.

Regel 3: Introeven (overtroeven)

Als deze speler de gevraagde kleur (de kleur van de 1e kaart) niet heeft, dan moet hij/zij introeven (als dat kan). Daar komt nog een subregel bij: als hij/zij kan overtroeven (dus een troef neerleggen die hoger ligt dan de hoogste troef tot-nu-toe), dan moet deze gelegd worden.

Voorbeeld: De 1e speler legt een harten neer, de volgende speler heeft geen harten-kaarten, maar wel troef (klavers). Hij/zij moet een van de klaver-kaarten spelen.

Uitzondering geldt voor de klaverjasvariant Amsterdams. Daarover later meer.

Regel 4: Overige kleuren

Als deze speler én de gevraagde kleur én geen troefkaart heeft, dan mag een van de overige kaarten gelegd worden.

Voorbeeld: De 1e speler legt een harten neer, de volgende speler heeft geen harten-kaarten én geen troef. Deze speler mag kiezen uit zijn/haar ruiten en schoppen kaarten.

Laten we dit gauw gaan oefenen!


Tekst komt hier