Leer klaverjassen - Puntentelling - oefening

Hoeveel punten zijn deze kaarten?

Oefening 1 van 4

Tekst komt hier

Troef:
29
11
25
10